facebook Twitter Linkedin Pinterest

CÔNG TY TNHH CHỔI PHÚC AN

 

Chổi bông cỏ

Nón lá du lịch

Nón lá thêu kiểu du lịch Việt Nam (Mã: n-02)

Xem tiếp

Chổi mây

Chổi mây (Mã: cbc-05) - hàng chuyên xuất khẩu cho các quốc gia ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ.

Xem tiếp

Nón lá trơn

Nón lá trơn (Mã: n-01)

Xem tiếp

Chổi hộp lớn

Chổi hộp lớn (Mã: cbc-03) - hàng chuyên xuất khẩu cho các quốc gia ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ.

Xem tiếp

Quạt lá

Quạt lá (Mã: q-01)


Chổi hộp nhỏ

Chổi hộp nhỏ (Mã: cbc-03) - hàng chuyên xuất khẩu cho các quốc gia ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ.

Xem tiếp

Chổi dừa

Chổi dừa (Mã: cbc-10) - hàng chuyên xuất khẩu cho các quốc gia ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ.

Xem tiếp

Chổi kẻm mắc mía

Chổi kẽm mắc mía (Mã: cbc-08) - hàng chuyên cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu cho các quốc gia ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ

Xem tiếp

Chổi Nilon cán đỏ nắp nhựa

Chổi nilon cán đỏ nắp nhựa (Mã: cbc-09) - hàng chuyên xuất khẩu cho các quốc gia ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ.


Chổi kẻm mắc tre

Chổi kẽm mắc tre (Mã: cbc-07) - hàng chuyên cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu cho các quốc gia ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ

Xem tiếp

Chổi H

Chổi H (Mã: cbc-06) - hàng chuyên xuất khẩu cho các quốc gia ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ.

Chổi nilon 2 màu

Chổi nilon 2 màu (Mã: cbc-02) - hàng chuyên xuất khẩu cho các quốc gia ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ

Xem tiếp