facebook Twitter Linkedin Pinterest

CÔNG TY TNHH CHỔI PHÚC AN

 

Chổi bông cỏ

Quân đội có thêm 4 thượng tướng

Thêm 4 thượng tướng

Các trung tướng Trần Đơn, Lê Chiêm, Nguyễn Phương Nam và Phó đô đốc Hải quân Phạm Ngọc Minh được thăng hàm thượng tướng.

Chiều 30/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng, Phó đô đốc Hải quân lên thượng tướng cho bốn sĩ quan cấp cao quân đội gồm: hai Thứ trưởng Quốc phòng Trần Đơn và Lê Chiêm; hai Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Phương Nam và Phạm Ngọc Minh.

 Ba thượng tướng Lê Chiêm (58 tuổi, quê Quảng Nam); Trần Đơn (58 tuổi, quê Long An) và Nguyễn Phương Nam (59 tuổi, quê Cà Mau) đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12.

Theo quy định, Chủ tịch nước bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; phong, thăng quân hàm đại tướng, thượng tướng, Đô đốc Hải quân.

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục, Chính ủy Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng và các chức vụ tương đương; phong, thăng quân hàm trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân.

Bộ trưởng Quốc phòng bổ nhiệm các chức vụ và phong, thăng các cấp bậc quân hàm còn lại.

Xuân Hoa